Dokumenty


Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa §7 ods.1 písm.d) podľa Zákona č. 343 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou postupuje podľa § 117.