SZSU - Ozvena

 • Spišské Podhradie 29.03.2019

 • Trstená 13.09.2019, kostol Sv. Martina

 • Trstená, vých. koncert 13.09.2019

 • Súkr. galéria Hieronýma Balka

 • 12.12.2019 DSZSU Trenčianske Teplice

Aktuality


Milí priaznivci hudby. Konečne sa opäť môžeme stretnúť a započúvať sa do piesní upravených pre zborový spev. Tešíme sa na Vás


Opäť sa nám blíži krásny a veľmi dôležitý sviatok v roku - Deň učiteľov. Srdečne všetkých pedagógov pozdravujeme a úprimne ďakujeme za Vašu pracovitosť, trpezlivosť, obetavosť, veľké úsilie, ktoré v týchto náročných dňoch musíte vynakladať. Už rok čelíme zákernému vírusu, ktorý úplne rozvrátil náš každodenný kolobeh života. No prinútil mnohých nás pozastaviť sa, zamyslieť nad skutočnými životnými hodnotami a potrebami. Dnes si uvedomujeme, že práca a postavenie učiteľa je veľmi dôležitá v našej spoločnosti. Nielen rodičia, ale i vy prinášate deťom okrem vzdelania radosť, lásku a výchovu. Dnes Ste nútení urobiť to žiaľ len dištančnou formou. O to viac Vám však patrí naša úcta a veľká vďaka, že i takto dokážete úspešne napĺňať ciele. Prajeme Vám veľa zdravia, lásky, mnoho ďalších tvorivých nápadov, aby Ste i naďalej prinášali potešenie svojim blízkym. Pripomeňme si slová Komenského, ktorý kládol silný dôraz na slobodu človeka, znášanlivosť, ľudskosť a spravodlivosť pre všetkých. Veril, že dômyselnou výchovou a vzdelaním je možné zmeniť svet. A to dnes potrebujeme my všetci.


Po dlhšej nemoci zomrel v Prahe dirigent, zbormajster, tenorista a inštrumentalista (9.januára 1951 – 6.apríla 2020), ktorý dirigoval aj náš zbor SZSU Ozvena v rokoch 1987-1991. Aj touto cestou chceme venovať tichú spomienku.


Milí priaznivci zborovej hudby, s poľutovaním Vám oznamujeme, že nové plánované koncerty v mesiacoch marec a apríl budú preložené, o novom termíne Vás budeme včas informovať, online Vám však ponúkame naše najnovšie nahrávky. Prajeme príjemné počúvanie. Želáme všetkým rodinám zdravie a tešíme sa opäť čoskoro na nové stretnutia. Do skorého spievania!


Galéria

Spevácky zbor slovenských učiteliek OZVENA nadväzuje na činnosť Spevokolu bratislavských učiteliek, prvého amatérskeho ženského speváckeho zboru na Slovensku, ktorý v roku 1946 založil a do roku 1952 viedol profesor konzervatória Jozef Weber. Ďalším pokračovateľmi boli V. Fedor (1952-1958) a B. Valašťan (1958-1971).

V roku 1971 sa zbor pretransformoval na terajšiu OZVENU a bol začlenený do organizačnej štruktúry Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach pod garanciou MŠ SR. Od tých čias zbor dirigovali E. Šarayová-Kováčová (1971-1986), P.Baxa (1987-1991), A. Kálay (1991 – 1992), V. Lutonská (1992-1993). Od roku 1994 je umeleckým vedúcim a dirigentom Doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

Ozvena sa za desaťročia svojej činnosti prepracovala do absolútnej špičky medzi slovenskými ženskými zbormi. Vystupuje na významných domácich a medzinárodných podujatiach, uskutočňuje výchovné koncerty pre školskú mládež, chrámové a celovečerné koncerty, príležitostné vystúpenia pri významných štátnych udalostiach. Ozvena je pravidelným účastníkom domácich festivalov a reprezentuje slovenské zborové umenie na súťažiach a festivaloch v zahraničí, kde uskutočnila veľa koncertných vystúpení. Vo svojom repertoári prezentuje sakrálne a svetské skladby, diela klasických a súčasných autorov, úpravy ľudových piesní, černošské spirituály, džezové kompozície...

Medzi najvýznamnejšie úspechy zboru patrí zlaté pásmo a titul Laureáta súťaže na Medzinárodných súťažiach B. Smetanu v Litomyšli (ČR – 1997), B. Martinu v Hradci Králové (ČR – 1999), zlatá medaila v kategórii E1 – ženské zbory Svátky písní – FESTIVAL OF SONGS v Olomouci (ČR – 2015), 2. a 4. miesto v Cantonigros (Španielsko – 1986 a 1997), dve 1. miesta na medzinárodnom súťažnom festivale Trnavské zborové dni (SR – 2001), titul Laureáta súťaže a zlaté pásmo na súťažnom festivale zborového spevu Viliama Figuša – Bystrého v Banskej Bystrici (SR – 2016) a popredné umiestnenia na súťažiach v Budapešti (Maďarsko), Gorizii (Taliansko) a v Tours (Francúzsko).

Doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

Je absolventom Hudobnej fakulty v Moskve (Rusko) v odbore Zborové dirigovanie (1974). V rokoch 1974 – 1983 pôsobil na KHv PdF UK v Trnave, kde viedol Dievčenský spevácky zbor. V rokoch 1983 – 1990 vyučoval na KHv PF v Nitre. V rokoch 1985 – 1993 dirigoval mužský spevácky zbor Bradlan v Trnave. Od roku 1990 pôsobí na KHv PdF UK v Bratislave, kde diriguje úspešný akademický spevácky zbor COMENIUS, s ktorým v rokoch 1991 – 2001 získal na medzinárodných zborových súťažiach 41 ocenení. Okrem speváckych zborov OZVENA a COMENIUS je umeleckým vedúcim speváckeho zboru Zvon, ktorý diriguje od r.2013. Je autorom viacerých odborných publikácií o problematike zborového spevu a nositeľom viacerých osobných ocenení.
 • Pamätná medaila prezidenta SR M. Kováča (1993)
 • Strieborná medaila PdF UK za osobný prínos pre fakultu (2000)
 • Pamätná plaketa rektora Univerzity Mastrangelo, Valencia Španielsko (2000)
 • Ďakovný list MŠ SR za dlhodobý prínos v oblasti zborového spevu.
 • Pamätný list UMB v Banskej Bystrici za rozvoj, spoluprácu a aktívnu účasť na medzinárodnom sympóziu o zborovom speve (2010)
 • Pocta generálneho riaditeľa NOC za vynikajúce umelecké vedenie speváckych zborov COMENIUS a OZVENA a záslužnú pedagogickú prácu v oblasti zborového spevu (2010)

Dokumenty na stiahnutie


Nájdete nás

Naše videá

Kontakty

Doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc

Dirigent SZSU Ozvena:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Anita Rečlová

zast. predseda SZSU Ozvena:
0905 789 454
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Ivana Kopunová

tajomník SZSU Ozvena:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bc. Mariana Holosová

predseda SZSU Ozvena:
0904 382 440
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktný formulár

Prosím vyplňte Vaše meno.
Prosím vyplňte Vaše číslo na mobil.
Prosím vyplňte správne emailovú adresu.
(*) povinné vyplniť
Prosím vyplňte správu.
Invalid Input
Prosím vyplňte overenie.

Informácie

Ubytovacie a stravovacie zariadenie MŠVVaŠ SR v Trenčianskych Tepliciach. Domov SZSU je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

Kontakty

Adresa: Partizánska ulica č. 11
914 51 Trenčianske Teplice

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: +421 (0) 903 615 126, 032/655 23 01

Naše zložky

Spevácky zbor slovenských učiteľov:
www.szsu.sk
Komorný orchester slovenských učiteľov:
www.kosu6.webnode.sk
Ozvena, spevácky zbor slovenských učiteliek:
www.szsu-ozvena.sk
Všetky práva vyhradené Copyright © 2018 | Domov speváckeho zboru slovenských učiteľov